Konkurs kierowany jest do mieszkańców gminy Porąbka. Tematem ocenianych fotografii jest czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana” na czytaniu. Fotografie należy przesłać w wersji elektronicznej (w plikach JPEG). Termin nadsyłania prac: 30.08.2021r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15.09.2021r.

Historia konkursu i cel: „Przyłapani na czytaniu” to polska edycja programu „Get Caught Reading” – kampanii prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest promowanie książek i czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media. Głównym pomysłodawcą programu jest Włoska Federacja Wydawców (Associazione Italiana Editori), w Polsce partnerem programu jest Polska Izba Książki. Kampania, do tej pory znana i popularna w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, przyjmuje założenie, że czytanie to przyjemność. Jej celem jest nakłonienie coraz szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt wspierają znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. Przyłapani na czytaniu to także europejska inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na zabawną stronę czytania.

dokument PDF „Formularz zgłoszeniowy”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Przyłapani na czytaniu”

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.bibliotekaporabka.pl załączyć zdjęcia zgłaszane na konkurs i przesłać na adres organizatora.

2. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców gminy. Celem konkursu jest pokazanie, jak i gdzie (w domu, w ogrodzie, w miejscach publicznych takich jak ulica, park, itp.) czytamy.

3. Należy sfotografować osobę podczas czytania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii. UWAGA: fotografie przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia związanego z tematem konkursu. Wszystkie nadesłane i zaakceptowane przez organizatora zdjęcia będą prezentowane w GALERII KONKURSU na stronie www.bibliotekaporabka.pl

5. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie w wersji elektronicznej (opisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia należy przesłać w formacie jpg. Łączny rozmiar nadesłanych plików (zdjęć) nie może przekroczyć 10 MB. Zgłaszane zdjęcie musi mieć co najmniej 800 pikseli w poziomie i pionie oraz nie może być większe niż 2500 pikseli w poziomie i pionie.

6. Prace należy przesyłać do 30.08.2021 roku. Decyduje data wpływu.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.092021r., a jego laureaci otrzymają powiadomienie o wynikach konkursu na stronie biblioteki i fb.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody. Nagrody, ufundowane przez Wydawnictwo Literatura, zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

9. Wręczenie nagród odbędzie się indywidualnie w ustalonym z uczestnikiem terminie w Gminną Bibliotece Publicznej w Porąbce. W przypadku ewentualnych ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną nagrody zostaną wysłane pocztą na adres laureatów konkursu.

10. Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Porąbce, w związku z udziałem w Konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11. Administratorem danych osobowych objętych oświadczeniem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce, rynek 22, 43-353 Porąbka tel. : 338106041, adres e-mail: porabka@bibliotekaporabka.pl

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych objętych oświadczeniem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce, rynek 22, 43-353 Porąbka tel. : 338106041, adres e-mail: porabka@bibliotekaporabka.pl

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować pod numerem: 502434909 i za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@etaxar.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Drodzy Czytelnicy!

W związku z przedłużeniem obostrzeń sanitarnych w kraju do 18 kwietnia 2021 roku
Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce wraz z Filiami w Bujakowie, Czańcu i Kobiernicach
będą zamknięte dla czytelników.

Zapraszamy naszych najmłodszych czytelników na warsztaty (praca do wykonania w domu). Drodzy Rodzice macie okazję poćwiczyć z Waszymi pociechami wyobraźnię i spostrzegawczość, a przede wszystkim uwrażliwić je na przyrodę wokół nas. W bibliotece rozdamy ksero kart do ćwiczeń z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Każda z trzech kart zawiera opis zadania do wykonania. Gotowe i podpisane prace pragniemy umieścić na naszej wystawce w holu biblioteki i na Facebooku, stąd nasza prośba do Was, byście z powrotem przynieśli je do biblioteki. Nie jest to jednak przymus, ani warunek wzięcia udziału w warsztatach. Rodziców, którym spodoba się ta zabawa z dzieckiem odsyłamy do książki, w której znajdziecie więcej ćwiczeń. https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/prod-spacer.html

Sejm ustanowił patronów roku 2021. Uhonorowani zostali: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja i kard. Stefana Wyszyńskiego. http://lustrobiblioteki.pl/2020/11/patroni-roku-2021-lem-norwid-baczynski-rozewicz/Obowiązujące od 28 listopada do 27 grudnia 2020 roku zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych zostały przedłużone do 17 stycznia 2021 roku.  http://Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Drodzy Czytelnicy informujemy, że od 30 listopada biblioteka wraz z filiami zostaje ponownie otwarta, wciąż w ścisłym reżimie sanitarnym bez dostępu do księgozbioru. Wznawiamy system rezerwacji zamówień materiałów bibliotecznych i preferujemy zamówienia telefoniczne oraz online. Zwrot materiałów bibliotecznych nie ulega zmianie. Zwracane materiały biblioteczne podlegają 4-dniowej kwarantannie. Uwaga!!! Biblioteka w Porąbce będzie pracować w tym trybie od 7 grudnia 2020r. (po zakończeniu spisu kontrolnego księgozbioru).

„Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiwprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne ….”

Udostępnianie i zwrot zbiorów

Biblioteka Narodowa, zgodnie z ust. 11b wymienionego powyżej rozporządzenia, rekomenduje udostępnianie zbiorów na zewnątrz budynków, które mają być zamknięte dla użytkowników. Udostępnienie może odbyć się: 
Przed wejściem do pomieszczeń biblioteki. Zbiory w tym przypadku muszą być przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich. Nie wolno dopuścić do tworzenia kolejek przed budynkiem biblioteki. Procedura może wyglądać następująco:

 • czytelnik zamawia poprzez katalog on-line, telefonicznie, e-mailowo wybrane publikacje,
 • bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę,
 • bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,
 • o omówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją np. na stoliku przed wejściem, którą czytelnik odbiera i zostawia ewentualnie zwroty,
 • w wyżej wymienionym reżimie może być realizowana usługa „Książka na telefon”.

Najnowsze rekomendacje Biblioteki Narodowej w sprawie całkowitego zamknięcia bibliotek dla użytkowników (w tym czytelń, wypożyczalni, informatoriów) we wskazanym okresie, czyli od 7 listopada do 29 listopada.http://lustrobiblioteki.pl/2020/11/zamkniecie-bibliotek-od-7-do-29-listopada/

Literacka nagroda Nobla przypadła w tym roku Louise Glück, amerykańskiej poetce i eseistce. Glück została nagrodzona za „niemożliwy do pomylenia poetycki głos, którego surowe piękno przekształca indywidualną egzystencję w uniwersalne doświadczenie”.
https://wyborcza.pl/7,75517,26376696,laureatem-nobel-z-literatury.html?fbclid=IwAR3ncLW7VdoA1eipJHW-95LC1tcmvAq9R3TxfOGFYq4EVmtDq9fQYXZc_RI


W popkulturze to święto, które pozwala między innymi na oswojenie strachu. Wampiry, duchy, czarownice, nietoperze, trupie czaszki i czarne koty, to tylko część symboli, którymi można szokować w tym dniu, czyli 31 października. Zapraszamy Was do upiornie dobrej zabawy! Uruchomcie wyobraźnię, inspirując się strasznymi postaciami z książek i filmu – stwórzcie przebranie dla swojego upiornego bohatera. Odrobina umiejętności manualnych, przekonujący makijaż, cyk i fotka gotowa! Nasza skrzynka odbiorcza będzie na nie czekać do 31 października. Wszystkie nadesłane przez Was zdjęcia zamieścimy na stronie , a ilość polubień wyłoni zwycięzcę.

Dwie powieści, dwa eseje, biografia i dwie książki reporterskie to tegoroczni finaliści, jednak główna nagroda trafia do Radka Raka za „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakobie Szeli”. To książka przygodowa i fantastyczna, mityczno- baśniowa opowieść mocno zakorzeniona w historii Galicji. Gratulujemy nagrody i informujemy iż, powieść Raka znajdziecie w naszych zbiorach. Gorąco polecamy!https://www.vogue.pl/a/radek-rak-z-nagroda-literacka-nike-2020

odebrała Joanna Gierak-Onoszko za debiut reporterski „27 śmierci Toby′ego Obeda” (wyd. Dowody na Istnienie).Książka znalazła się w grupie siedmiu nominowanych do Nagrody Literackiej Nike 2020.

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1801812,1,recenzja-ksiazki-joanna-gierak-onoszko-27-smierci-tobyego-obeda.read


Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka.
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece. W tym roku do projektu zgłosiło się 5861 bibliotek posiadających oddziały dziecięce – to o ponad 700 placówek więcej niż w roku ubiegłym i aż 75% wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Pełna lista zakwalifikowanych bibliotek oraz szczegóły dotyczące tegorocznej odsłony projektu znajdą się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl.

Do tej pory dzięki akcji Wyprawki Czytelnicze odebrało blisko 300 tys. przedszkolaków!

Opis projektu:

Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

Wyprawka Czytelnicza

• Książka „Pierwsze czytanki dla…”  – to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat.

• Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z  nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.

• Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?

 • Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.
 • Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogąwziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.
 • Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

Już dziś rozpoczyna się głosowanie mieszkańców naszego województwa na zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Z radością informujemy Was, że do głosowania zakwalifikowano zadanie o zasięgu wojewódzkim pt.: Książki online dla każdego. Kod projektu: MBO-0141/W/20. Informację znajdziecie na https://bo.slaskie.pl/bo/projekty/2?stage=4. Projekt przewiduje sfinansowanie zakupu dostępu do platform ebooków: Legimi – dla wszystkich bez wyjątku bibliotek publicznych województwa oraz IBUK Libra – dla bibliotek z funkcjami powiatowymi (ale prawdopodobnie dla jeszcze większej liczby bibliotek). Jest to jedyna w swoim rodzaju okazja, aby biblioteki uzyskały dostęp dla swoich czytelników zupełnie za darmo. Jeśli zadanie wygra w głosowaniu, to jego realizacja powinna zostać przekazana Bibliotece Śląskiej, która będzie organizować ten dostęp dla pozostałych bibliotek. Dzięki Waszym głosom Drodzy Czytelnicy stanie się możliwy dostęp online do książek elektronicznych (ebooków): najnowszej literatury pięknej i popularnonaukowej bez ograniczeń, opłat, kolejek i narażania zdrowia. Ponad 50.000 tytułów ebooków w serwisie Legimi i 5.000 w IBUK Libra. Kody dostępu będzie można pobrać we wszystkich bibliotekach publicznych w województwie śląskim (IBUK Libra tylko w bibliotekach powiatowych). Dostęp będzie możliwy także na urządzeniach mobilnych, w Legimi również możliwość czytania offline i na wybranych e-czytnikach. Gorąco zachęcamy do głosowania! https://bo.slaskie.pl/content/glosowanie


W związku z wprowadzeniem od soboty 8 sierpnia 2020 roku dodatkowych obostrzeń dla 19 powiatów w Polsce, w których odnotowano największy przyrost zakażeń koronawirusem, Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom w tych rejonach wprowadzenie nowych zasad. http://lustrobiblioteki.pl/2020/08/rekomendacje-bn-dotyczace-funkcjonowania-bibliotek-podczas-epidemii-stan-na-8-sierpnia-2020-roku/

Domowe warsztaty marzycielsko-plastyczne na podstawie książki „Brzuchem do góry” Urszuli Palusińskiej i filmiku instruktażowego przygotowanego przez autorkę lub samodzielnie przygotowanych slajdów (zdjęć). Potrzebne będą farby plakatowe w trzech kolorach – żółta, niebieska, czerwień carminowa (czerwień wpadająca w róż), najlepiej sprawdza się farba plakatowa rozwodniona w stosunku 1:1 o konsystencji śmietanki, tusz kreślarski czarny, talerze plastikowe na farbę, karton lub tektura 70 x 70 lub inny mniejszy wymiar, pędzel, pojemnik na wodę, ręcznik papierowy, różne materiały do eksperymentalnego malowania; gąbka kąpielowa, gąbka do zmywania, ścinki materiałów, folia bąbelkowa, folia do zabezpieczenia stanowiska pracy.

Przebieg zajęć:Jest gorący dzień w samym środku wakacji. Słońce świeci bez przerwy. Nikomu się nie śpieszy. Każdy by tylko leżał do góry brzuchem i patrzył w niebo. Spróbujcie sobie wyobrazić, że znajdujecie się w takim wymarzonym na letnią porę miejscu i podobnie jak bohaterowie książki – Brzuchem do góry, leżycie sobie beztrosko na trawie i spoglądacie w górę. Co tam widzicie? Teraz namalujcie, to co zobaczyliście nad głową. W zobaczeniu tego pomogą wam wasze slajdy i filmiki instruktażowe autorki. Użyjcie do tego celu pędzli, rąk, folii bąbelkowej, gąbki – niech nic nie ogranicza waszej wyobraźni.

Gotowe prace weźcie w oburącz i zapozujcie do zdjęcia, na pewno chętnie zrobi je ktoś z domowników. Teraz wystarczy nam je wysłać!
Na Facebooka lub na gbp-bibliotekaporabka22@wp.pl


Menu święta bibliotek ma zatem oferować smakowanie słowa i łakome literackie kąski. Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonało wyboru hasła promującego XVII edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek, który będzie realizowany przez biblioteki w całej Polsce w dniach 8-15 maja 2020 r. 

Autorem hasła jest Mariusz Nakielny, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, który uzasadniania wybór w następujący sposób:

Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa. Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości – Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek. To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy.

Nowa rzeczywistość, w której Bibliotekarze i Bibliotekarki muszą się odnaleźć, nie będzie łatwa zarówno dla nich jak i dla czytelników, dzięki którym ich praca ma sens. Życzymy obu stronom wytrwałości i spokojnej akceptacji nowych warunków, regałów uginających się pod ciężarem nowości wydawniczych, zadawalających środków i wielu dotacji. Wszystkiego najlepszego!

Dziś Państwowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej przyjął do „akceptującej wiadomości przedstawione zasady udostępniania biblioteki dla czytelników”. W tej sytuacji od 7 maja b.r. Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce będzie czynna – w filiach w normalnym trybie godzin, natomiast biblioteka w Porąbce od poniedziałku do środy w godz. 9-15.30, w czwartek i piątek w godz. 8-14. Tymczasowe zasady korzystania z biblioteki; w wypożyczalni przebywa tylko jedna osoba, książki i audiobooki podaje wyłącznie bibliotekarz, korzystanie z czytelni i stanowisk komputerowych jest niemożliwe, nie ma możliwości rezerwowania książek. ZAPRASZAMY!

W związku z najnowszymi wynikami badań nad koronawirusem Sars-CoV-2 Biblioteka Narodowa zmienia rekomendację dotyczącą okresu kwarantanny dla książek i innych publikacji przechowywanych w bibliotekach. Na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby). Nie zmienia się rekomendacji dla tektury i papieru – wirus jest aktywny do 24 godzin. Pozostałe rekomendacje dotyczące zabezpieczeń przed zakażeniem koronawirusem pozostają bez zmian. Ponieważ autorzy badań, na podstawie których skrócono rekomendowany okres kwarantanny, zalecają ostrożność przy interpretacji ich wyników Biblioteka Narodowa rekomenduje wydłużenie okresu kwarantanny, jeśli jest to możliwe w bibliotece i okres 3 dni potraktować jako minimalny. Po publikacji nowszych badań BN będzie weryfikowała swoje rekomendacje zgodnie z najnowszą wiedzą na temat koronawirusa.

Przypominamy, że przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV z uwagi na to, iż światło UV ma szkodliwy wpływ na materiały, z których wykonane są książki.

Przypominamy, że po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.


1. Decyzję o uruchomieniu poszczególnych agend biblioteki, przy zachowaniu zasad ochrony epidemiologicznej, podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.

2. Uruchomione dla czytelników zostają jedynie wypożyczalnie, bez wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni.

3. Wstęp do biblioteki jest ograniczony do jednej osoby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zachować bezpieczną odległość między czytelnik a bibliotekarzem oraz czytelnikiem i czytelnikiem.

4. Użytkownicy przebywający w bibliotece mają obowiązek używania maseczek i rękawiczek.

5. Przed wejściem do biblioteki czytelnik ma obowiązek dezynfekcji rąk przygotowanym do tego celu środkiem.

6. Pracownicy biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

7. Książki zwracane przez użytkownika powinny zostać przez niego bezpośrednio odłożone na miejsce wskazane przez bibliotekarza.

Przyjęte materiały biblioteczne zostaną odłożone na okres 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub worków. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Przy kontakcie z tymi egzemplarzami należy stosować rękawiczki. Nie wymaga się 1. osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.

9. Książki proponuje i podaje bibliotekarz.

10. Zasadne jest wcześniejsze zamówienie telefoniczne lub mailowe, aby usprawnić usługę.
11. Zaleca się użytkownikom sprawdzenie dostępności materiałów bibliotecznych w katalogu OPAC w systemie on-line oraz ich rezerwację.

12. Zawiesza się naliczanie jakichkolwiek kar pieniężnych z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych.

14. Do czasu odwołania epidemii dla użytkowników nie będą otwarte czytelnie, stanowiska komputerowe oraz nie będzie możliwa usługa kserograficzna.

15. Dary książkowe od czytelników nie będą przyjmowane do odwołanie.

16. Pracownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

17. Do odwołania nie podejmuje się żadnych działań animacyjnych, promocyjnych w zakresie promocji czytelnictwa, za wyjątkiem projektów on-line.

18. Ze względu na obowiązek przeprowadzenia kwarantanny zwracanych zbiorów czas otwarcia

Decyzję o otwarciu bibliotek podejmuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem po konsultacji z sanepidem. GBP w Porąbce i jej trzy filie zostaną otwarte po decyzji sanepidu i stwierdzeniu przezeń, że biblioteka jest przygotowana do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej i Facebooka, gdzie poinformujemy o dokładnej dacie otwarcia naszych bibliotek i o procedurach obowiązujących w bibliotekach na czas pandemii.

Masz tę moc! to kolejna książka do pobrania i zarazem pomoc w wyjaśnieniu dzieciom co to jest Covid-19 i jak unikąć zakażenia. Można też odtworzyć dźwiękową wersję książki – do posłuchania.

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/koronawirus_ksiazka_dla_dzieci2.pdf

W Polsce walka o wolność publikatorów ma długą tradycję i zachacza o czasy, nie tak bardzo odległe. Nawet dziś można odnieść wrażenie, że nie całkiem jest ona wolna.

„Wierszyki domowe” Michała Rusinka doskonale wpisały się w nasz obecny rytm dnia. Spędzając całe dnie w domach jesteśmy zmuszeni poruszać się pomiedzy przedpokojem, kuchnią a łazienką…Wierszyki czytane przez autora sprawią, że pokochamy te miejsca.

Opublikowany przez Michała Rusinka Piątek, 20 marca 2020

Akcja Żółte Żonkile organizowana jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jej głównym celem jest propagowanie wiedzy na temat Powstania w Getcie Warszawskim. Dzieki Markowi Edelmanowi, żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci.  To bohater i ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB). Co roku, 19 kwietnia składał bukiet z tych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. W każdą rocznicę Powstania dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. To właśnie dlatego żółte żonkile co roku rozdawane są przez tysiące wolontariuszy na ulicach polskich miast.

Aktor mówi na nagraniu – „Możesz wołać na mnie Bobby B”. – najwyższy czas „złapać tego zabójcę, ponieważ mamy jeszcze dużo do przeżycia”. „Teraz pamiętaj – zostań w domu. Ale jeżeli musisz gdzieś wyjść, załóż maseczkę” – podkreślił. Na masce McConaugheya znalazło się jego ulubione hasło: „Po prostu żyj”.https://www.instagram.com/p/B-7Dggbge-u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Koronawirus. Matthew McConaughey pokazuje, jak zrobić maseczkę
https://www.instagram.com/p/B-7Dggbge-u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Poza wyprawką „Pierwsze czytanki dla …” (Mała książka-wielki człowiek) z projektu, który wciąż jest aktualny szykujemy prawdziwą niespodziankę! Są to wznowienia książek ilustrowanych przez prawdziwego mistrza ilustracji Józefa Wilkonia. Również tygryski, koty, złote księżyce w „Pierwsze czytanki dla…” są dziełem tego niezwykłego ilustratora. Jego charakterystyczna kreska i czerń zarazem, prowadzi dziecko w świat sztuki, zachęca, rozwija , edukuje i prowokuje do szukania czegoś więcej niż disneyowskie obrazki. To propozycja również dla rodziców, którzy niejednokrotnie wychowani na kiczowatej, przesłodzonej ilustracji wyrobili sobie zły gust i teraz nie potrafią wybrać dla swoich pociech dobrej książki. Zachęcamy więc do odejścia od złych trendów i pochylenia się nad naszą propozycją!


http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000065801.pdf Wciąż obowiązują podstawowe zasady indywidualnej ochrony oraz pozostałe ograniczenia, nakazy i zakazy określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 roku.

Gdyby nie pandemia, teraz robilibyśmy tę kartkę na warsztatach w bibliotece i cieszylibyśmy się swoim towarzystwem, dlatego demonicznie nadaliliśmy jej przydomek „koronowirusowa”. Kolorowanka pochodzi z aktywnościowej książki „Ptaki” Carrlla Cneut’a. Zróbcie zdjęcie i wyślijcie pracę na nasz adres email: gbp@porabka22wp.pl , zamieścimy je w galerii na naszej Stronie i na Facebooku. Dobrej zabawy! hhttps://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/dwiesiostry_files/File/dla%20bibliotekarzy/ptaki_10-11.pdf


https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/dwiesiostry_files/File/dla%20bibliotekarzy/ptaki_10-11.pdf

Dzieci to uwielbiają! Domowe biblioteczki, kryją skarby, które wystarczy „odkurzyć” – ważne, by wybrać taką, która sprawi przyjemność wszystkim😊 Czytanie, to także oglądanie pięknie wydanych albumów, a tych też w domach nie brakuje. Miłego głośnego czytania!Do akcji przyłączyli się autorzy i ilustratorzy książek wydanych przez „Dwie Siostry”. Do tej pory swoim talentem i pomysłowością wsparli inicjatywę: Maria Dek, Piotr Karski, Piotr Socha, Urszula Palusińska, Sara Olszewska, a inni artyści pracują już nad kolejnymi niespodziankami! Na Stronie wydawnictwa czeka seria materiałów do pobrania przez rodziców, opiekunów dla swoich pociech i podopiecznych. Mają one umilić i wypełnić czas spędzany w domach. Zebrane materiały: autorskie kolorowanki, karty aktywnościowe i dowcipne filmy instruktażowe, znajdziecie w codziennie aktualizowanej zakładce DOPOBRANIAhttps://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy_do_pobrania/ .
https://www.facebook.com/watch/?v=831432840680085

Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronowirusem, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, a także działając zgodnie z zaleceniami Zarządu Województwa Śląskiego, informujemy, że GBP w Porąbce wraz z filiami zostaje zamknięta do 10.04.2020 włącznie. W związku z powyższym nie będą realizowane zamówienia oraz zwroty książek. Aktualne wypożyczenia zostaną przedłużone o 30 dni, a kary za niezwrócone w tym czasie zbiory nie będą naliczane. Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych, ponieważ czas zamknięcia może ulec zmianie.

Dla kobiet to wciąż ważny dzień, by ich głosy i manifesty o słuszne prawa zostały usłyszane, szczególnie gdy w różnych zakątkach świata prawa kobiet nadal są łamane. Dla wielu Polek, Dzień Kobiet jest sentymentalną wycieczką do PRL-u, lecz dla młodszych pokoleń to okazja, by zwrócić uwagę na palące tematy w kwestiach, które feministki głosiły wbrew konserwatywnym społeczeństwom i rządom. Życzymy wszystkim kobietom, by stały się partnerami dla mężczyzn z równymi prawami, by nie przestawały pielęgnować swojej kobiecości w szerszym znaczeniu.


Ogólnopolski konkurs na najlepszą
GRĘ PUDEŁKOWĄ
na bazie Uniwersum Dwuświata

CEL

Głównym celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży poprzez powiązanie książki z grą planszową bądź karcianą. Dodatkowo aspiracją konkursu jest budowanie u młodzieży motywacji do rozwoju kreatywności, twórczości i przedsiębiorczości. Udział w konkursie daje młodym ludziom okazję do budowania umiejętności pracy w zespole oraz prowadzenia projektu według własnych koncepcji.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W konkursie mogą brać udział zespoły od 2 do 5 osób w wieku od 10 do 24 lat. Każdy zespół musi mieć pełnoletniego opiekuna, który potwierdza zgłoszenie zespołu, przesyłane do Organizatora.

PRZEDMIOT KONKURSU

Zespoły zgłoszone i zapisane do konkursu opracowują własną koncepcję stworzenia gry planszowej lub karcianej na bazie świata i fabuły z serii fantasy „Kroniki Dwuświata”. Koncepcja powinna minimum zawierać:

 1. Dobrze brzmiący tytuł gry
 2. Określenie czy jest to gra planszowa czy karciana
 3. Określenie dla ilu osób jest to gra (ile osób może w nią grać?)
 4. Określenie co jest celem gry, jakie są warunki zwycięstwa (np. pokonanie rywali, najszybsze osiągnięcie celu, zdobycie największej liczby punktów itp.)
 5. Wymienienie wszystkich elementów z jakich będzie składać się gra, czyli co i w ilu sztukach gracz znajdzie w pudełku (np. kostki, plansze, karty itp.)
 6. Opisanie ogólnych założeń mechaniki gry (zasady gry, tury, akcje, punkty itp.)
 7. Uargumentowanie co jest główną zaletą gry i dlaczego będzie się w nią dobrze grało, czyli na czym polega jej atrakcyjność

Wykonanie makiety lub wizualizacji gry i/lub elementów będzie dużym atutem. Zatwierdzone zespoły otrzymają do dyspozycji pliki z grafikami Kronik Dwuświata (m.in. Mapa Dwuświata, 5 postaci z powieści, dostępne ilustracje)

Wykreowana przez zespół koncepcja GRY jest przez jego członków nagrywana w formie krótkiego filmu (max do 15 minut, format mp4 lub avi), a następnie przesyłana do Komisji Konkursowej na adres: hubert@pstd.org.pl

PLANOWANY PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Etap 1. Zgłoszenie i ocena przez Komisje konkursową filmów nadsyłanych przez zespoły

Etap 2. Plebiscyt internetowy wybierający najlepszą koncepcję spośród tych, które zostały nominowane do II etapu przez Komisje konkursową.

Zgłoszenie krok po kroku:

 1. Zespól zgłasza się do konkursu wypełniając formularz (na stronie pstd.org.pl/konkurs lub papierowy podczas spotkania z Pawłem Kopijerem, autorem trylogii Mitrys). Wymagany podpis pełnoletniego Opiekuna zespołu.
 2. Przedstawiciel Komisji Konkursowej oddzwania (odpisuje) na dane kontaktowe Opiekuna zespołu, podane w zgłoszeniu, by potwierdzić przyjęcie do konkursu i podpowiedzieć technicznie jak sprawnie opracować koncepcję.
 3. Zespół opracowuje swoją koncepcję GRY, wykonuje ewentualne jej makiety/elementy i nagrywa filmik, na którym członkowie zespołu opowiadają o GRZE, prezentując ją z jak najlepszej strony, a następnie filmik wysyłają na adres mail Komisji Konkursowej
 4. Komisja ocenia wszystkie nadesłane filmiki i wybiera 5 lub 10 do drugiego etapu – te wybrane są publikowane na Fanpage’u autora Trylogii Mitrys, Kroniki Dwuświata oraz grupie dyskusyjnej Książki Fantasy.
 5. Internauci głosują na poszczególne filmiki, wybierając tym samym w fanowskim plebiscycie ten, który zwycięża cały konkurs.
 6. Wyniki konkursu są ogłaszane w mediach, zwycięzcy otrzymują nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń zespołów konkursowych – do 1 kwiecień 2020
Termin nadsyłania filmów prezentujących koncepcje do konkursu – do 1 maja 2020
Wyłonienie laureatów I etapu – do 15 maja 2020
Prezentacja filmów z koncepcjami które przeszły do II etapu
Rozstrzygnięcie konkursu – do 30 czerwca 2020


WIĘCEJ – Ogólnopolski konkurs na Najlepszą Grę wer 1.0 wysylka

Pierwszy Mały Czytelnik odebrał dyplom w akcji „Mała książka-Wielki człowiek”. Weronika Sadlik z zapałem zbierała naklejki na Karcie Małego Czytelnika i w nagrodę została uhonorowana imiennym dyplomem.

Przypominamy, że Akcja skierowana jest do dzieci urodzonych w roku 2014-2017. Każdy trzylatek, otrzymuje Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek – delfinków. W pakiecie znajduje się również broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”. Gorąco zachęcamy do udziału w akcji.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizator: Instytut Książki
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl


Zapraszamy do obejrzenia wystawy gobelinów Małgorzaty Szymali. Artystka, zawodowo związana ze Szkołą Podstawową nr 2 w Międzybrodziu Bialskim, obecnie mieszka w Porąbce. Od 25 doskonali technikę tkania gobelinów, które charakteryzują się ciekawą techniką wykonania oraz kolorystyką. Pierwsze gobeliny były niepozorne, rachityczne, koślawe. Bardzo często służyły jako wycieraczki przed drzwi. Z czasem stały się na tyle dopracowane, że mogły stać się ozdobą domu, lub prezentem dla najbliższych. Praca nad gobelinem to dla autorki, psychiczny komfort, chwila relaksu oraz wytchnienia od dnia codziennego. Mówi, że kocha to co lubi i robi to co kocha.


Prace dzieci (zdjęcia wszystkich prac w zakładce Galeria 2020)

Ta oszałamiająco kolorowa książka aktywnościowa wprowadziła uczestników warsztatów w magiczny świat wiejskich kolędników – od Bożego Narodzenia, przez karnawał, aż do Wielkanocy. „Turonie, Żandary, Herody” Anny Kaźmierak dostarczyły nam nie tylko dużo frajdy podczas malowania farbami, ale także dowiedzieliśmy się, że wraz z nastaniem zimy na polskich wsiach od wieków pojawiają się przebierańcy, którzy w różnych miejscach mają różne nazwy i stroje.
Wrocławskie Targi Dobrych Książek w Hali Stulecia ogłosiło tytuły książek nominowanych do nagród edytorskich. To 28. edycja „Dobrych Książek”, ale pierwsza, do której włączono odbywające się dotąd oddzielnie targi dla dzieci i młodzieży „Dobre Strony”. O nagrodę Pióra Fredry (książki dla dorosłych) i Dobrych Stron (dla dzieci i młodzieży) rywalizowało aż 170 wydawców. Laureaci otrzymają po 20 tys. zł, które w ciągu roku muszą wydać na publikację nowych książek. Aż trzy nominacje zdobyło wydawnictwo Dwie Siostry. Są to – „Widziałem pięknego dzięcioła” (autor Michał Skibiński, opracowanie graficzne Ewa Stiasny, ilustracje Ala Bankroft), „Powiedz to w mig” (autor Rasa Janciauskait, ilustracje Rasa Janciauskait, przekład Maciej Byliniak) oraz „Podróżnicy. Wielkie wyprawy Polaków” (Andrzej Fedorowicz, opracowanie graficzne i ilustracje Zofia Frankowska i Jacek Ambrożewski). Akurat mamy je w swoich zbiorach i gorąco zachęcamy do ich wypożyczenia. Poza piękną ilustracją książki te zawierają mądrą treść. Ponadto jurorzy zwrócili uwagę na książkę wydawnictwa Albus „Kto ukradł jutro” (autorstwa Olgi Ptak, z ilustracjami Dominiki Czerniak-Chojnackiej), oraz „Małego Księcia” wydanego przez Znak. Tę książkę zilustrował Paweł Pawlak, a jurorzy zachwycili się szatą graficzną.

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25413817,wroclawskie-targi-dobrych-ksiazek-w-hali-stulecia-znani-autorzy.html
Olga Tokarczuk, laureatka literackiego Nobla za 2018 rok wygłosiła 7 grudnia swoją mowę w siedzibie Akademii Szwedzkiej w Sztokholmie. Zgodnie z tradycją, zanim pisarka odbierze nagrodę (złoty medal i dyplom) z rąk króla Karola XVI Gustawa uczestniczy w tzw. tygodniu noblowskim wypełnionym licznymi spotkaniami, oraz zobowiązana jest do wygłoszenia wykładu. Oto jego pełna treść:
https://kultura.onet.pl/wiadomosci/przemowa-noblowska-olgi-tokarczuk-pelna-tresc-odczytu-czuly-narrator/7neykfc
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1934764,1,10-grudnia-olga-tokarczuk-odbierze-nobla-co-ja-czeka-w-sztokholmie.read


Jak wiemy, podstawową działalnością biblioteki jest wypożyczanie książek. Jednak nie dziwi już dziś nikogo, że biblioteka to także miejsce spotkań ciekawych osób, przeróżnych wydarzeń kulturalnych i nawet tak nietypowych przedsięwzięć jak warsztaty rękodzieła. To na nich powstają te piękne makramy o tematyce świątecznej, bo czas świąt tuż, tuż. Cotygodniowe sobotnie spotkania kobiet w bibliotece owocują rozmowami, opanowaniem trudnych technik wiązania sznurków oraz przyjaźniami niekiedy na całe lata. Zachęcamy do przyłączenia się do tej artystycznej grupy.

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – półmetek tegorocznej edycji kampanii Mała książka – wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki. Wierzymy, że wizyta w bibliotece może być początkiem wspaniałej przygody na całe życie, a wspólne czytanie książek w rodzinie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka i wzmacnia poczucie bliskości z rodzicami. Dlatego Instytut Książki kontynuuje i rozwija program prowadzony od 2017 roku. Wówczas rozpoczęliśmy dystrybucję wyprawek czytelniczych dla noworodków w  szpitalach. Do połowy 2019 roku przekazano już około 600 tysięcy książek. Teraz w 5200 bibliotekach, biorących udział w programie, na młodych czytelników w wieku 3–6 lat czeka wyjątkowy prezent – książka „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych. Od września 2019 roku już ponad 80 tysięcy dzieci odebrało swoją Wyprawkę Czytelniczą, z czego blisko 50 000 to nowi użytkownicy – dzieci, które po raz pierwszy zapisały się do biblioteki. Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to dla dzieci i ich rodziców zaproszenie do świata literatury z pięknie wydaną i mądrą książką, to także okazja do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam jak najczęściej. Dla bibliotekarzy to natomiast możliwość na pozyskanie nowych i wiernych czytelników. W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia. W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Przed nami jeszcze ponad dwa miesiące trwania akcji, która uzupełniona będzie w najbliższym czasie kampanią telewizyjną, radiową oraz promocją w Internecie i mediach społecznościowych. Bierze w niej udział para aktorów Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski, prywatnie rodzice, którzy świadomie wychowują swoje pociechy w duchu zamiłowania do książek. Kampania jest widoczna w przestrzeni publicznej wielu polskich miast dzięki ekspozycji prezentowanej na nośnikach outdoorowych. Aktywnie działa grupa facebookowa www.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/. Więcej informacji na temat kampanii oraz pełną listę biorących w niej udział bibliotek znajdą Państwo na stronie www.wielki-czlowiek.pl. Zapraszamy do korzystania ze strony, gdzie publikujemy na bieżąco informacje o naszych działaniach i ciekawe materiały, pomocne w pracy z dziećmi. Przed Świętami warto pomyśleć nie tylko o prezentach pod choinkę, ale i o najwspanialszym prezencie, jaki możemy dać naszemu dziecku. To czas, który mu poświecimy na wspólne czytanie i miłość do literatury, która pozostanie na całe życie. Mamy nadzieję, że już niedługo kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką i czytaniem, i wraz z rodzicami staną się stałymi bywalcami bibliotek! Instytut Książki

Dotychczas udało nam się zakupić tylko pięć spośród siedmiu pozycji, które w tegorocznym Angelusie znalazły się na liście nominowanych do głównej nagrody. Angelus to najważniejsze wyróżnienie przyznawane pisarzom z Europy Środkowej. Główną nagrodę przyznano Georgiemu Gospodinowowi, pochodzącemu z Bułgarii. Urodzony w 1968 roku pisarz to jeden z najchętniej tłumaczonych na języki obce prozaików i poetów bułgarskich, którego twórczość omawiana jest na łamach prestiżowych tytułów – „The New York Times” czy „The New Yorker”. W ojczyźnie wydał dotąd 7 książek poetyckich i 8 prozatorskich, w czym w 2012 „Fizykę smutku”, powieść, której pierwszy nakład rozszedł się w przeciągu zaledwie trzech tygodni. W Polsce książkę tę w roku 2018 wydało Wydawnictwo Literackie w przekładzie Magdaleny Pytlak. Obecnie nakład jest wyczerpany i z niecierpliwością czekamy na jego wznowienie. Póki co zapraszamy do czytania tych, które znajdują się już w naszych zbiorach.

Ogłaszamy finał NASZYCH konkursów „Sleeveface – Do twarzy mi z książką” i „Mój ulubiony cytat”. Celem obu konkurencji było popularyzowanie czytania jako formy spędzania wolnego czasu , upowszechnianie i popularyzowanie książki i fotografii jako dziedziny sztuki, wizualizowanie pasji czytania i miłości do książek. Spośród wszystkich nadesłanych prac Jury postanowiło uhonorować w przypadku pierwszego konkursu te, które wyróżniały się szczególną precyzją w doborze wszystkich „elementów zewnętrznych”. Co do drugiego ubolewamy, że tak niewiele osób chciało się dzielić z nami swoim ulubionym cytatem. Jury postanowiło więc, nadesłane prace potraktować ze szczególnym namaszczeniem i wszystkim uczestnikom przyznać pierwsze miejsca ex aequo. Zdaniem Jury, każdy z cytatów ma swoją niepowtarzalną wymowę i nie da się stwierdzić jednoznacznie, który z nich jest najlepszy. Na uczestników i zarazem laureatów konkursów czekają dyplomy i piękne nagrody książkowe!

 

 

 

Dzisiejszy dzień jest dla naszej instytucji dniem szczególnym, gdyż w nim przypada Jubileusz 70- lecia Gminnej Biblioteki w Porąbce, której początki i tradycja sięgają roku 1937. Obchody jubileuszowe stały się okazją do świętowania dla całej społeczności skupionej wokół spraw czytelnictwa i jego promocji. Zapoczątkowana przemówieniem Grażyny Szlagor  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  uroczystość jubileuszowa była odpowiednią chwilą do uhonorowania wszystkich tych, którzy z Biblioteką związali swoje ścieżki zawodowe. Złożono podziękowania obecnym bibliotekarzom i emerytowanym bibliotekarkom: Genowefie Szpila, Helenie Wawak, Marii Wawak, Teresie Jekiełek oraz Zdzisławie Grabskiej, których lata pracy i wkład w budowanie i rozwój GBP są nie do przecenienia. W dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa wręczono im upominki. Zgromadzonym gościom czyli władzom samorządowym, przedstawicielom środowisk bibliotekarskich, dyrektorom i kierownikom instytucji miejskich, powiatowych i gminnych, dyrektorom szkół i przedszkoli oraz wiernym Czytelnikom złożono podziękowania za współpracę, zaangażowanie, merytoryczną pomoc, za miłość do książek i pasję czytania. Usłyszeliśmy od nich mnóstwo ciepłych słów i pięknych życzeń. Na uroczystości zaprezentowano działalność kulturalną, oświatową oraz znaczenie biblioteki dla społeczności lokalnej poprzez prezentację multimedialną. Podczas obchodów jubileuszowych goście mieli okazję obejrzeć wystawę prac zgłoszonych do konkursów Do twarzy ci z książką i Mój ulubiony cytat. Uwagę przykuły również prace dzieci wykonane na warsztatach Domaluj trudną historię. W części artystycznej, jubileusz uatrakcyjnił występ Anny Mysłajek niezwykłej osobowości scenicznej, wokalistki i autorki tekstów. Usłyszeliśmy mieszankę soulu i jazzu, szczególnie ulubioną przez tę wykonawczynię. Artystce towarzyszył gitarzysta Sebastian Adamczewski. Tort jubileuszowy wyglądał imponująco. Wszystko co zaprezentowaliśmy podczas uroczystości, a więc formy artystycznej wypowiedzi, działalność Biblioteki oraz techniczne i kulinarne przygotowanie imprezy, było możliwe dzięki dofinansowaniu zadań w ramach PROGRAMU Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury, w który weszła biblioteka.
Składamy wszystkim serdeczne podziękowania za życzenia, prezenty i obecność na jubileuszu naszej biblioteki. (Zdjęcia w galerii)

Olga Tokarczuk laureatką Nagrody Nobla (za 2018r) ! Pisarka otrzymała ją za narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją ujawnia przekraczanie granic jako formę życia. Komitet Noblowski docenił polską pisarkę za ogląd spraw lokalnych, ale i umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z szerszej perspektywy, z lotu ptaka?. Z dumą przyłączamy się do tej opinii, gratulujemy sukcesu i z niecierpliwością czekamy na nowe powieści autorki.
Olga Tokarczuk

 

I znów miłe spotkanie z przedszkolakami z niepublicznej placówki w Porąbce Bukowcu. Z pomocą małej niepozornej książeczki pełnej zwierzęcych odgłosów dzieci mogły wspólnie naśladować ich dźwięki. I tak, bociany klekotały, wilki wyły, a krowy muczały. Hieny chichotały, słonie trąbiły i burczały. Nawet delfiny szczebiotały i gwizdały. Dzięki Księdze ryków Soledad Bravi przedszkolaki zapoznały się również z nazwami samca, samicy i małego osobnika każdego z gatunków. Na koniec dzieci mogły wyżyć się artystycznie malując kredkami zwierzęta, których nazwy poznały w trakcie tej głośnej zabawy.

Teatr Pracownia Kwadryga to  jeden z pierwszych objazdowych, prywatnych teatrów w Polsce. Istnieje już ponad 30 lat. W swoim dorobku ma wiele przedstawień dla dzieci i dorosłych wystawianych w kraju i zagranicą . Cztery osoby, od których wzięła się nazwa Kwadryga, postanowiły spróbować własnych sił i w 1985 roku założyły jedną z pierwszych prywatnych scen w Polsce.  Kwadryga brała udział w wielu festiwalach krajowych i zagranicznych. Dziś mamy zaszczyt gościć Ich u nas z przedstawieniem pt. Przygoda misia. Sztuka przeznaczona jest dla najmłodszych, a  zobaczą ją dzieci z Przedszkola nr 2 w Porąbce. Życzymy miłych wrażeń i prawdziwych emocji z oglądania. (Zdjęcia w galerii)

Na spotkanie z Renatą Piątkowską zaprosiliśmy dzieci klas 1 do 3 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce. Celem spotkania jest pokazanie jak ważną rolę pełni humor w książkach. (Zdjęcia w galerii)

Pani Renata jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale socjologii. Jej książka Wieloryb otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, Na wszystko jest sposób i Hebanowe serce zostały nagrodzone w I i IV konkursie im. Astrid Lindgren, a za Wszystkie moje mamy zdobyła I nagrodę w konkursie Przecinek i Kropka. Trzy z jej książek zostały wpisane na Złotą Listę Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Za całokształt twórczości pisarka otrzymała Nagrodę im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz, a w marcu 2016 dołączyła do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu. Jest miłośniczką dobrego malarstwa i uwielbia jeździć konno. W 2018 roku została odznaczona Medalami za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka Infantis Dignitatis Defensori i Ludziom Czyniącym Dobro.

Na spotkanie z Katarzyną  Ryrych autorką książek dla dzieci i młodzieży, zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce. Pisarka jest  trzykrotną laureatką Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren  za Wyspę mojej siostry, O Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podpodłogowych oraz Koniec świata nr 13. Ponadto O Stephenie Hawkingu otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego oraz została wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej i międzynarodową listę IBBY Outstanding Books for Young People with Disabilities. Król został wyróżniony w konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2015 i w konkursie Nagroda Literacka miasta stołecznego Warszawy. W konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2017 zdobyła nagrodę główną za Łopianowe pole i wyróżnienie za Jasne dni, ciemne dni. Ma dwóch synów, dwa koty i psa. Lubi rowerowe wyprawy, dwuosobowe plenery i truskawki ze śmietaną, i książki, które kupuje nałogowo.

Tylko dla twoich oczu, to zarazem temat spotkania jak i tytuł powieści historycznej, którą autorka dedykuje młodzieży zniechęconej do nauki historii. Pisarka udowodni, że historia nie musi być nudna, o ile potrafimy zanurzyć się w epokę i stać się poszukiwaczami. Opowie o tym, na czym polega budowanie fabuły w powieści historycznej i jak osiągnąć autentyczność w książce, poprzez dobór języka i przedstawienie realiów. (Zdjęcia w galerii)

Przyjdź do Biblioteki z dzieckiem w wieku od 3 do 6 lat i odbierz Wyprawkę Czytelniczą w ramach projektu  ?Mała książka ? wielki człowiek?!

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.
Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!
Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii ?Mała książka ? wielki człowiek?. Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent ? Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.
Serdecznie zapraszamy po odbiór Wyprawki, w której dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice ? przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Udział w naszym projekcie jest całkowicie bezpłatny!
Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl

I znów, jak co roku byliśmy obecni na pikniku Gminy Porąbka. Tym razem, oprócz kiermaszu książek przygotowaliśmy Strefę wymiany książek, czyli niecodzienną okazję by swoją przeczytaną lub nietrafioną książkę wymienić na czyjąś inną, interesującą pozycję. Najmłodsi przy naszym stoisku mogli sobie zrobić zabawną fotkę i być przez chwilę rozbrykaną małpką Fiki-Miki. Bohaterem na stoisku był Elmer – słoń w kratkę, znany dzieciom z książek Davida Mckeego. Plansze z nim można było kolorować kredkami lub wyklejać kolorowym papierem. Mamy nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście! (więcej zdjęć w galerii)

Wizyta przedszkolaków jest dla nas zawsze dużym wyzwaniem. To właśnie najmłodsi wymagają większej atencji i troski niż starsi. Dziś gościliśmy wszystkie grupy wiekowe z Przedszkola w Porąbce, które chciały się dowiedzieć czym jest biblioteka i jak można z niej korzystać. Ponadto każda z grup wysłuchała krótkiego opowiadania z dziedziny biologii, ekologii i etologii (nauka o zachowaniach zwierząt). I tak, grupa starszaków z książki Doroty Sosnowskiej ?Piękne umysły? dowiedziała się o Jane Goodall, która przez całe swoje życie obserwowała zachowania i życie szympansów. Jej starania sprawiły, że małpy i przyrodę Afryki zaczęto otaczać ochroną. Średniaki , z pomocą książeczki ?Powiedz komuś? (z serii Bezpieczne Dziecko) podjęły dyskusję o szkodliwości zatruwania środowiska. Maluszki mogły poćwiczyć dykcję naśladując głosy zwierząt z wesołej książeczki świetnej do wspólnego oglądania, czytania i zabawy w wydawanie odgłosów.

 

<!– Aktualności –>