Tag Archives: dla młodzieży

Lekcje biblioteczne

LEKCJE BIBLIOTECZNE: zajęcia dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej.

Warsztaty plastyczne

___________________________________________________
13.12.2010r.

Za nami już trzy tygodnie warsztatów!! Zainteresowanie okazało się tak duże,
że również w środę będziemy gościć  grupę zainteresowanej młodzieży.
W tym tygodniu kończymy akcesoria dekorowane techniką decoupage.
___________________________________________________
26.11.2010r.

Wczoraj odbyły się pierwsze warsztaty plastyczne z udziałem młodzieży gimnazjalnej.
Tematem były „Karki świąteczne” , na zajęciach młodzież starała się odejść od schematów
tradycyjnej kartki świątecznej, a jedynym ograniczeniem była wyobraźnia.
Ich efekty pracy niedlugo będzie można zobaczyć zarówno na bibliotecznej
wystawce jak i w galerii naszej strony internetowej.

___________________________________________________

Już 25 listopada rozpoczynamy cykl warsztatów świątecznych,
na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Warsztaty będą odbywały się w każdy czwartek tygodnia od 14.00-17.00

25 listopad i 2 grudnia- kartki świąteczne
9 grudnia- akcesoria techniką deocupage
16 grudnia- bombki techniką deocupage

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia poleca duży wybór beletrystyki i literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Oferuje klasykę, powieści historyczne, prozę współczesną, powieści społeczno- obyczajowe, psychologiczne, fantastykę, lektury szkolne, opracowania lektur, monografie literackie, biografie, powieści przygodowe, kryminalne i sensacje, romanse.

Regulamin wypożyczalni:

1.Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.
2.Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest osobiste zapisanie się biblioteki polegające na:
– okazaniu dowodu tożsamości;
– potwierdzenie własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązania się do przestrzegania obowiązujących w Bibliotece przepisów, a także wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów statystycznych;
– za osobę niepełnoletnią odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, którzy podpisują wymienioną kartę zapisu – zobowiązania, a także ponoszą wszelkie przewidziane w regulaminie sankcje za przetrzymywanie, zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych;
3.Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo na okres jednego miesiąca do 3 książek ;
4.Należy zwrócić uwagę na stan dzieła przed jego wypożyczeniem, ewentualne uszkodzenia powinny być odnotowane w dokumentacji wypożyczeń;
5.W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej niż ustalona liczba materiałów bibliotecznych, ma również prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu;
6.Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu dzieła, jeżeli nie zostało na niego zgłoszone zapotrzebowanie innego czytelnik, nie dłużej jednak niż kolejny miesiąc;
7.Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych Biblioteka wysyła do czytelnika kolejno dwa upomnienia.
8.Po otrzymaniu upomnienia czytelnik winien bezzwłocznie zgłosić się do Biblioteki, zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne.
9.W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi czytelnika na upomnienia, Biblioteka kieruje sprawę egzekwowania zwrotu materiałów bibliotecznych na drogę prawną;
10.W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza albo zakupu książek o wartości wynoszącej trzykrotną cenę zagubionego lub zniszczonego dzieła.
11.W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego  i nie zwrócenia lub zniszczenia jednej części czytelnik odpowiada tak, jak za nie zwrócenie lub zniszczenie całości dzieła;
12.Stopień zużycia dzieła nie ma wpływu na wysokość odszkodowania;
13.We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przebywania osób nietrzeźwych;
14.Użytkownik ma prawo wpisać swoje uwagi i dezyderaty do Książek życzeń, zażaleń i wniosków dostępnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Biblioteki.

Dla studentów

_____________________________________________________________________________
Polska  (Historia)
Adam Zamoyski

Książka, która ma szansę trafić do każdego inteligenckiego domu i być przedmiotempolska-p-iext8607002
fascynującej, odkrywczej lektury. Ceniony z racji swoich talentów literackich autor
był w stanie w sposób zwięzły i nowoczesny przedstawić nasze dzieje, zarazem trafnie
zwracając uwagę na te cechy Polaków, które wyróżniają ich spośród otaczających narodów.

Zamoyski pokazuje, że czasy opasłych, zdobiących półki woluminów odchodzą
w przeszłość, a historię kraju i narodu można zawrzeć w przyjaznej, niewielkiej książce.
Opisując na niespełna 400 stronach dzieje Polski od prapoczątków po dzień dzisiejszy
Adam Zamoyski kreśli obraz narodu, który miał istotny wpływ na historię świata
nierzadko występując w awangardzie.

 

______________________________________________________________________________
Wielki Leksykon Literatury
 Michał Hanczakowski i in.

Pozycja z dziedziny historii i teorii literatury, szczegółowo opisująca dzieje literatury polskiej
i światowej, począwszy od starożytności, a skończywszy na latach współczesnych.
Leksykon jest wzbogacony m.in. o omówienie motywów literackich, charakterystyki bohaterów
biogramy twórców. Dodatkowym elementem jest część dotycząca adaptacji filmowych –
umieszczenie w leksykonie obszernych informacji o adaptacjach, wraz ze zdjęciami z filmów
pozwoli skojarzyć obraz z utworem, bohaterem czy problemem poruszanym w utworze.
Dzięki zawarciu w jednej publikacji wielu kategorii książka może stać się uniwersalnym
źródłem informacji nie tylko na temat samej literatury, ale i jej kontekstów, co sprawi
że będzie książką pomocniczą nie tylko dla uczniów, ale także dla studentów, nauczycieli
polonistów oraz miłośników literatury.

 

_____________________________________________________________________________
 Teatrzyk lalek w przedszkolu waldorfskim
Freya Jaffke

Zabawa jest najważniejszym zajęciem małego dziecka, ma ogromne znaczenie dla rozwoju i dalszego życia człowieka,
a zaniedbań w sferze zabawy nie da się nadrobić.

Pedagogika waldorfska stawia w centrum uwagi zabawę, taką która jest „głęboka” i aktywizuje wszystkie siły wewnętrzne oraz stawia na to, by w przedszkolu górowała ona nad nauką szkolną. Książka Freya Jeffke „Teatrzyk lalek w przedszkolu waldorfskim zawiera wiele ciekawych wskazówek dotyczących organizacji dziecięcego teatrzyku. Możemy w niej znaleźć sposoby wykonania laleczek i zwierząt z chust, laleczek stojących czy marionetek, które posłużą jako aktorzy w sztuce.

W książce znajdziemy porady i wskazówki dotyczące organizacji teatrzyku, sposobu poruszania lalkami, odgrywania przedstawienia. Kukiełki wykonane samodzielnie przez dzieci staną się dla nich szczególnie ważne, a zabawa w teatr pobudzi wyobraźnię, nauczy wyrażania emocji, otworzy na kontakt ze światem i na innych ludzi. „Teatrzyk lalek w przedszkolu waldorfskim” to cenna lektura dla rodziców i wychowawców

_____________________________________________________________________________
Baw się poprzez animaloterapię
Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa

Publikacja, która w czytelny sposób pokazuje jak wiedzę teoretyczną przełożyć na praktykę.
Książka zawiera 22 przykładowe scenariusze zajęć z udziałem zwierząt. W publikacji
znajdziecie również siedem konkursów organizowanych w ramach zajęć
z animaloterapii oraz dwie inscenizacje. Powstała na bazie doświadczeń
zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacja Ama Canem.

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________
Słynni wojownicy
Daniel Mersey

Przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści sławiące wielkie
czyny bitewne dzielnych wojowników są nadzwyczaj trwałe. Każda
epoka upiększa jednak poszczególne opowieści, warstwa po warstwie
nadbudowując nad nimi legendy, które w końcu zaczynają żyć
własnym życiem. Nawet współczesne kino dokonuje adaptacji tych
starożytnych podań ludowych i średniowiecznych ballad –
utrwalając mit i wprowadzając do opowieści kolejną warstwę

 

 

 

_____________________________________________________________________________
Marketing
Philip Kotler

Najnowsze wydanie „Marketingu” Philipa Kotlera. To jedenaste
wydanie książki, określanej powszechnie jako „biblia marketingu”,
rozszerzone i wzbogacone o nowe badania i analizy. Zawiera
całościowe spojrzenie na rolę myślenia marketingowego
w przedsiębiorstwie, które działa w szybko zmieniającym się
otoczeniu. Odwołując się do wielu różnorodnych przykładów,
Philip Kotler trafnie rozpoznaje najważniejsze zmiany w otoczeniu
oraz trendy związane z zachowaniami klientów. Do podręcznika
włączone zostały obszerne rozważania na temat skuteczności
wykorzystania Internetu i zmian, jakie wywołuje on w zachowaniach  nabywców oraz funkcjonowaniu
kanałów dystrybucji. Szeroko objaśniane są zagadnienia marketingu partnerskiego, zarządzania
łańcuchem dostaw oraz budowania wartości marki. Autor prezentuje zmiany w strukturze
instrumentów komunikowania się, omawiając ciekawe przykłady zastosowania rozgłosu (buzz),
public relations oraz marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć wielu
firm amerykańskich, także globalnych, może przyspieszyć proces wprowadzania zmian
w zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwach europejskich, w tym również polskich.
Marketing to fundamentalne dzieło Philipa Kotlera, biblia marketingu. Wydane po raz pierwszy
w 1967 roku, nie straciło nic na aktualności – przeciwnie, klasyczne, wciąż zaskakuje trzeźwością
spojrzenia, wnikliwością i odkrywczością.
Marketing jest w nim potraktowany systemowo,
nie jako osobna dziedzina, lecz jeden z elementów zarządzania przedsiębiorstwem, i osadzony
w szeroko rozumianym kontekście ekonomicznym,
historycznym i społecznym. Pod tym
względem kładąc nacisk na przystosowanie marketingu do warunków,
w jakich prowadzona jest działalność gospodarcza – książka jest nadal „żywa” i poświęca
wiele miejsca praktyce zamiast skupiać się, jak wiele innych, tylko na teorii. Marketing to
doskonały podręcznik nie tylko dla studentów uczelni ekonomicznych, ale także
dla przedsiębiorców i menedżerów.

 

 

_____________________________________________________________________________
O sztuce
E.H Gombrich

„O sztuce” jest najpopularniejszą na świecie i niezwykle cenioną
książką poświęconą zagadnieniom sztuki.  Trudno znaleźć dzieło,
które równie dobrze wprowadzałoby do tego tematu, poczynając
od malarstwa jaskiniowego, a kończąc na eksperymentalnej
sztuce współczesnej. Wszyscy jego czytelnicy uważają Gombricha
za prawdziwego mistrza, który łączy wiedzę i mądrość
z niepowtarzalnym darem przekazywania wielkiej miłości
do opisywanych przez siebie dzieł sztuki. Książka ta zawdzięcza
swoją popularność szczerości i prostocie przekazu, a także
doskonałemu stylowi pisarskiemu autora. Jak mówi on sam,
jego celem było „wprowadzenie jasnego porządku w bogactwo nazwisk, okresów
i stylów, które zapełniają strony dzieł bardziej ambitnych”, i pokazanie dziejów
sztuki jako procesu nieustannego splatania się i przeobrażania tradycji, który
sprawia, iż każde dzieło odwołuje się do przeszłości, a jednocześnie wytycza
przyszłość, jako żywego łańcucha, który łączy nasze czasy z epoką piramid.
Ta edycja oparta jest na szesnastym (!) wydaniu brytyjskim, poprawionym,
poszerzonym i wzbogaconym o nowe  opracowanie graficzne.

_____________________________________________________________________________
O sztuce nowszej i najnowszej
Anita Włodarczyk-Kulak, Maurycy Kulak

W książce tej chcieliśmy przybliżyć czytelnikom fascynujące
zjawisko, jaki jest sztuka XX wieku.Sztuka, która przez swój
radykalizm w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i krytyczny
stosunek do wypracowanych w poprzednich stuleciach sztywnych
reguł tradycji artystycznej, pozostaje wciąż przedmiotem ostrych
sporów i skrajnych ocen odbiorców. Postanowiliśmy podjąć próbę
opisania najważniejszych zjawisk w sztuce ubiegłego i początków
obecnego wieku i przedstawienia biografii największych twórczych
indywidualności.

 
_____________________________________________________________________________
Biblia dziennikarstwa

A tak, o 800-stronicowej dziennikarskiej biblii, pisze redaktor książki,
Andrzej Skworz: „Zajmujemy się w niej  wszystkimimediami
i dziedzinami dziennikarstwa: książka stanowi kompendium, którego
do tej pory w księgarniach brakowało. Podzieliliśmy ją na trzy części.
Pierwsza zajmuje się pozyskiwaniem informacji w terenie, druga jest
poświęcona pracy dziennikarza przy stoliku czy biurku
(m.in. wywiadom, recenzjom, felietonom) oraz trzecia
opracowywaniem materiałów w redakcji.

Poza tym w książkę są wplecione króciutkie felietony o historii dziennikarstwa, autorstwa Rafała
Habielskiego. O dziennikarstwie śledczym opowiada Bertold Kittel, o dziennikarstwie
ekonomicznym Roman Młodkowski, o dziennikarstwie sportowym Stefan Szczepłek
i Tomasz Smokowski, o korespondencji wojennej.

Wojciech Jagielski, o reportażu Wojciech Tochman i Mariusz Szczygieł, o felietonie Jerzy Pilch,
o publicystyce Kamil Durczok, o rysunku satyrycznym Marek Raczkowski. Książka mieści 65
tekstów ściśle dotyczących warsztatu dziennikarskiego. Arkana zawodu odkrywają najznakomitsi
polscy dziennikarze, z których wielu dotąd nie komentowało własnej pracy.”

_____________________________________________________________________________
Podstawy metodologii badan w pedagogice.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Podstawy metodologii badań w pedagogice to podręcznik nie tylko
uzupełniający dotychczasowe publikacje z zakresu metodologii badań
pedagogicznych, lecz przede wszystkim wzbogacający ofertę
poznawczą z tej dziedziny. Autorzy poszczególnych rozdziałów to
cenieni znawcy przedmiotu z kilkunastu uczelni wyższych w Polsce.
Książka jest skierowana do studentów pedagogiki, do pracowników
naukowych instytutów, wydziałów i uczelni pedagogicznych
(oraz prowadzących studia pedagogiczne), a także do osób
zawodowo związanych z praktyką pedagogiczną, które pragną
podejmować własne próby badawcze w szkołach, placówkach
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, oświatowych i społecznych.

 

_____________________________________________________________________________
Pedagogika Tom 4
red. Bogusław Śliwerski

Najnowszy – czwarty – tom podręcznika jest odpowiedzią na
intensywny rozwój pedagogiki. Stanowi poszerzenie dotychczasowe
j wiedzy i struktury nauk o wychowaniu. Zostały w nim omówione
takie subdyscypliny i dziedziny pedagogiczne, jak pedagogika
filozoficzna, socjologiczna, pedagogika kultury, rodzaju, pedagogika
prenatalna, wczesnoszkolna, rodziny, pedagogika religii, twórczości,
sportu, zarządzania, a także pedagogika inkluzyjna i alternatywna.

_____________________________________________________________________________
Pedagogika przedszkolna.
Anna Klim-Klimaszewska

W nowym rozszerzonym wydaniu, uzupełnionym o bieżącą
podstawę programową Anna Klim – Klimaszewska porusza
zagadnienia stanowiące podstawę pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym. W książce przedstawiono najważniejsze
problemy i teorie wychowania przedszkolnego, a także
scenariusze praktycznych zajęć, których celem jest prawidłowe
wychowanie dzieci.

 

 

____________________________________________________________________________