Tag Archives: dla dzieci

Lekcje biblioteczne

LEKCJE BIBLIOTECZNE: zajęcia dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej.

Czytanie dzieciom

CZYTANIE DZIECIOM: popularyzacja literatury dziecięcej.

Warsztaty plastyczne

___________________________________________________
13.12.2010r.

Za nami już trzy tygodnie warsztatów!! Zainteresowanie okazało się tak duże,
że również w środę będziemy gościć  grupę zainteresowanej młodzieży.
W tym tygodniu kończymy akcesoria dekorowane techniką decoupage.
___________________________________________________
26.11.2010r.

Wczoraj odbyły się pierwsze warsztaty plastyczne z udziałem młodzieży gimnazjalnej.
Tematem były „Karki świąteczne” , na zajęciach młodzież starała się odejść od schematów
tradycyjnej kartki świątecznej, a jedynym ograniczeniem była wyobraźnia.
Ich efekty pracy niedlugo będzie można zobaczyć zarówno na bibliotecznej
wystawce jak i w galerii naszej strony internetowej.

___________________________________________________

Już 25 listopada rozpoczynamy cykl warsztatów świątecznych,
na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Warsztaty będą odbywały się w każdy czwartek tygodnia od 14.00-17.00

25 listopad i 2 grudnia- kartki świąteczne
9 grudnia- akcesoria techniką deocupage
16 grudnia- bombki techniką deocupage

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia poleca duży wybór beletrystyki i literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Oferuje klasykę, powieści historyczne, prozę współczesną, powieści społeczno- obyczajowe, psychologiczne, fantastykę, lektury szkolne, opracowania lektur, monografie literackie, biografie, powieści przygodowe, kryminalne i sensacje, romanse.

Regulamin wypożyczalni:

1.Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.
2.Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest osobiste zapisanie się biblioteki polegające na:
– okazaniu dowodu tożsamości;
– potwierdzenie własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązania się do przestrzegania obowiązujących w Bibliotece przepisów, a także wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów statystycznych;
– za osobę niepełnoletnią odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, którzy podpisują wymienioną kartę zapisu – zobowiązania, a także ponoszą wszelkie przewidziane w regulaminie sankcje za przetrzymywanie, zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych;
3.Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo na okres jednego miesiąca do 3 książek ;
4.Należy zwrócić uwagę na stan dzieła przed jego wypożyczeniem, ewentualne uszkodzenia powinny być odnotowane w dokumentacji wypożyczeń;
5.W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej niż ustalona liczba materiałów bibliotecznych, ma również prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu;
6.Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu dzieła, jeżeli nie zostało na niego zgłoszone zapotrzebowanie innego czytelnik, nie dłużej jednak niż kolejny miesiąc;
7.Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych Biblioteka wysyła do czytelnika kolejno dwa upomnienia.
8.Po otrzymaniu upomnienia czytelnik winien bezzwłocznie zgłosić się do Biblioteki, zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne.
9.W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi czytelnika na upomnienia, Biblioteka kieruje sprawę egzekwowania zwrotu materiałów bibliotecznych na drogę prawną;
10.W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza albo zakupu książek o wartości wynoszącej trzykrotną cenę zagubionego lub zniszczonego dzieła.
11.W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego  i nie zwrócenia lub zniszczenia jednej części czytelnik odpowiada tak, jak za nie zwrócenie lub zniszczenie całości dzieła;
12.Stopień zużycia dzieła nie ma wpływu na wysokość odszkodowania;
13.We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przebywania osób nietrzeźwych;
14.Użytkownik ma prawo wpisać swoje uwagi i dezyderaty do Książek życzeń, zażaleń i wniosków dostępnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Biblioteki.