Statystyki 2012

Dane statystyczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce i Filiach.

Rok 2o12
Stan na 31.12.2012

 

Ilość czytelników zarejestrowanych – 1 910
Ilość odwiedzin – 20 400
Ilość wypożyczeń – 33 651


Struktura wiekowa czytelników
do lat 15
16 – 19
20 – 24
25 – 44
45 – 60
powyżej 60 lat


Struktura zawodowa
uczniowie – 766
studenci – 201
pracownicy umysłowi – 274
robotnicy – 242
rolnicy – 0
inni zatrudnieni – 50
niezatrudnieni – 377


Wielkość księgozbioru
Bujaków 8 764 woluminy – 20%
Czaniec 8 502woluminy –  19%
Kobiernice 10 466 woluminy-  24 %
Porąbka 16 611 woluminy –  37 %

Razem : 43 311 woluminy – 100%

wykres2012

strukturawiekowa2012