Statystyki 2011

Dane statystyczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce i Filiach.

Rok 2011
Stan na 31.12.2011

 

Ilość czytelników zarejestrowanych – 1 788
Ilość odwiedzin – 13 907
Ilość wypożyczeń – 34 529

 

Struktura wiekowa czytelników                               
do lat 15
16 – 19
20 – 24
25 – 44
45 – 60
powyżej 60 lat


Struktura zawodowa
uczniowie – 815
studenci – 170
pracownicy umysłowi – 282
robotnicy – 184
rolnicy – 0
inni zatrudnieni – 17
niezatrudnieni – 320


Wielkość księgozbioru
Bujaków 8 567 woluminy – 19%
Czaniec 8 885 woluminy –  20%
Kobiernice 10 360 woluminy-  23 %
Porąbka 16 624 woluminy –  37 %

Razem : 44 436 woluminy – 100%

wykres2011

strukturawiekowa2011