Misja

Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”
Maria Dąbrowska

Nasza Misja

Biblioteka w rozwoju i rozkwicie to znaczy dostępna, nowoczesna, efektywnie zaspakajająca potrzeby, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom aktualnym i potencjalnym jej użytkownikom, popularyzująca wszechstronne kształcenie przez całe życie.