Galeria 2016

Warsztaty inspirowane poetycką baśnią „Złota Klatka” i praca z aktywnościową książką Carlla Cneuta „Ptaki” – grudzieńTydzień z Biblioteką Szkolną – Czytanie jest trendy –
październik

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – wizyta w przedszkolu – wrzesień

Warsztaty będące kontynuacją zabawy w Hirameki oraz praca z książką „W góry!” Piotra Karskiego przewodnikiem  do rysowania.Warsztaty z całkiem nową odsłoną zabaw  kolorem i konturem, inspirowane Hirameki – czerwiec

Biblioteka na Dniach Porąbki
– czerwiec


XVI edycja konkursu na najlepsza bibliotekę w powiecie bielskim –
maj

Warsztaty z obrazkową książką Jona i Tuckera Nicholsów dla bałaganiarzy i porządnickich – maj

Warsztaty wokół podstawowych nurtów w malarstwie i ich czołowych przedstawicieli z wykorzystaniem pomysłów z interaktywnej książki „Zróbmy sobie arcy-dziełko” Marion Deuchars – marzec

Warsztaty scenariuszowe – Zbigniew Masternak – marzec

Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską – marzec

Konkurs rysunkowy „Spóźniłem się do szkoły bo …”  –  luty

Warsztaty z interaktywną książką „Kto to widział?” Izabeli Koczkodaj – przewodnikiem dla dzieci po Łazienkach Królewskich,  do oglądania, czytania, uzupełniania w nim i rysowania.  Izabela Koczkodaj  –  luty