Category Archives: Inne

Program Rozwoju Bibliotek

Program jest skierowany do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wszystkich gminach wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, które mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Będzie on realizowany w latach 2009–2013. Szczególnie chodzi o dotarcie z ofertą Programu do filii bibliotecznych, które często są jedyną instytucją publiczną w danej miejscowości. Przeprowadzone badania wskazują też, że prawie połowa filii nie posiada żadnego sprzętu komputerowego, który byłby udostępniany osobom przychodzącym do biblioteki.

Program Orange

orange

Bezpłatny internet

Bezpłatny Internet dostępny w godzinach pracy Bibliotek.

Czytamy dzieciom

Zapraszamy na strony Fundacji ABCXXI

www.calapolskaczytadzieciom.pl