… i nas doceniono

11 maja GBP uczestniczyła  w spotkaniu podsumowującym XV edycję konkursu na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim 2014/2015. Miłym zaskoczeniem było dla nas wyróżnienie w obu kategoriach, dla Centralnej Biblioteki – w Porąbce i dla Filii – w Bujakowie, za działalność edukacyjno-kulturalną na rzecz lokalnego środowiska.  Konkurs sygnowany przez Starostę bielskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich , zwraca uwagę na bibliotekę jako centrum kultury,  edukacji  i informacji, w tym roku pod hasłem Tygodnia Bibliotek „Wybieram Bibliotekę”.