Ogłaszenie naboru na stanowisko Głównego Księgowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.

Ogłoszenie naboru na stanowisko Głównego Księgowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.

Zarządzenie Nr 2/2015
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce
z dnia 06 marca 2015 r.

dokumenty w formacie PDF:

1. Zarządzenie nr. 2
2. Załącznik nr. 1
3. Załącznik nr. 2