Książka na telefon

KSIĄŻKA NA TELEFON: czytelnikom niepełnosprawnym,
starszym i przewlekle chorym Biblioteka dostarcza książki do domów.